Bilgisayarlı Muhasebe Programı

Bilgisayar ve Muhasebe işi ile uğraşanların hep düşündükleri bir şey var: “Bu işi nasıl daha kolay bir şekilde yaparım?” Haklılar da, çünkü muhasebecilerin üzerilerinde birbirinden farklı ...

Üretim Takip Programı İle Üretimleriniz Hiç Aksamayacak

enTİCARİ farkı ile üretim takipleriniz daha da kolay hale gelecek.Üretimleriniz ;üretim takip programı sayesinde hiç aksamayacak. enTİCARİ  ile hammadde, yarı mamül, ara mamül ve hizmet kartlarınızı ...

ELEKTRONİK DEFTERE AİT OLUŞTURMA SÜREÇLERi

Adım 1: Elektronik defterler aylık dönemler itibariyle oluşturulur. Öncelikle muhasebeye dayanak olan işlemler, ilgili mevzuatta belirtilen yasal süreleri içerisinde kayıt edilmelidir. Ardından aylık ...

E-Defter Kavramlar Sözlüğü

Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı E-denetim: Mantıksal bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulan bilgisayar programları aracılığı ile ...

Bir mükellef olarak e-defteri tercih etmemin bana ne faydası olacak

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay maliyetlerine katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle ...

Kimler E-defter Tutabilir

Genel Tebliğ’deki şartları yerine getirmiş olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilirler. Buna göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile anonim ve limited ...

E-defter Tek Format ve Standart Neden Önemlidir?

E-defter uygulaması, ancak tek bir format ve standart halinde sunulursa bir anlam ifade eder. Diğer bir ifade ile verilerin e-defter kapsamında ortak bir format ve standartta alınmaması e-defterden beklenen ...

Defter formatı ne demektir

Format; bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme, saklama ve geri ...

Defter standardı ne demektir

Standart; verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar setidir. Günümüze kadar geliştirilen standartlar uygulamalara özel olmuş ya da sadece belli ...

E-defterin amacı nedir

E-defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. Elbette BT’nin bu kadar yoğun olarak ...

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels