AKINSOFT
Bir mükellef olarak e-defteri tercih etmemin bana ne faydası olacak

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay maliyetlerine katlanmalarına sebep olmaktadır.

Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde fonksiyonel olarak kullanılamamaktadır.

Büyük iş hacmine sahip mükellefler söz konusu defterlerini uygulamada elektronik ortamda tutmalarına karşın yasal zorunluluklar nedeniyle elektronik ortamın yanında kâğıt ortamında da muhafaza etmektedirler.

Buna göre, açıklanan bu sebeplerden dolayı mükelleflerin elektronik ortamda defter tutmalarının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Baskı, kâğıt ve toner/kartuş tasarrufu,

– Arşivleme tasarrufu,

– İşgücü ve zaman tasarrufu,

– Onay maliyetlerinde azalma, Ayrıca e-defterin, ibraz yükümlülüğünün gerektirdiği çeşitli durumlarda belge hazırlama, personel tahsisi ve denetim elamanının mükellefin işyerinde inceleme yapmasına gerek bırakmaması gibi çeşitli faydaları olacağı da muhakkaktır.

Şüphesiz e-defterin ibrazı sadece vergi denetimi işlemleri ile sınırlı değildir.

Bunun yanında örneğin mahkemeler veya bazı durumlarda bankalarca da istenen bazı bilgilerin standart bir formatta hazırlanması ve bu bilgilerin ilgililerce daha çabuk analiz edilmesi de mümkündür.

Görüldüğü üzere XBRL teknolojisi kullanılarak oluşturulan e-defter, sadece mükellefler için değil, bundan yararlanacak olan taraflar için de büyük kolaylıklar ve maliyet avantajları sağlamaktadır.

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels