Diğer Hizmetlerimiz
Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?
Ön Muhasebe Nedir? Neden Önemlidir?

Ön Muhasebe Neleri İçerir?

Kasa Hesabı Takibi: İşletmenin nakit işlemlerini takip eder. Bunun için bir kasa notu tutulabilir. İşletmenin nakitleri bu not ile takip edilebilir. Kasa hesabında işletmeye nakit girişi ve nakit çıkışı olduğu zaman hareketlilik meydana gelir. bununla birlikte her nakit hareketinde kasa notuna kayıt yapılır. Yapılan tahsilatlar ve ödemeler kasa tarafından izlenir. Böylece işletmenin nakit parasını takip ederek günlük gelir ve gider takibi gözlemlenebilir.

Müşteri (Cari) Hesabı Takibi: İşletmenin beraber çalıştığı müşterileri takip etmektir. İşletme alıcılarına mal ve hizmet satar. Böylelikle işletmeye borçlanırlar. İşletme satıcılarından mal ve hizmet alırlar. Böylece işletme satıcılara karşı borçlanır. Cari hesap takibinde buradaki alıcılar ve satıcılar takip edilir. Alıcıların ve satıcıların borç ve alacakları takip edilir.

Fatura/İrsaliye İşlemleri: İşletme mal veya hizmet sattığı zaman fatura kesimi yapılır. Mal veya hizmet karşılığında ise fatura alınır. Buradaki fatura kesme seçeneğini gelen, giden fatura ve belgeleri takip eder.

Stok Giriş/Çıkış Takibi: İşletme mal aldığı zaman bunları giriş yapar, mal atıldığı zaman da kalan maldan düşer. Böylece malların takibini yaparak azalan malları veya biten malları belirleyebilir. Alış faturası ile stoklarımızda artış, satış faturası ile de stoklarımızda azalış meydana gelecektir.

Çek/Senetleri Takibi: İşletmenin çek-senetlerini takip eder. Çek-senetlerin giriş çıkışlarını kaydeder ver ne kadar tahsil edilecek ve ne kadar ödenecek çek senet olduğu belirlenir. Bunların vadeleri de takip edilerek, ödeme zamanında ödemeler yapılır, tahsil zamanında tahsilatlar yapılır.

Banka Hesap Takibi: İşletmenin bankalardaki hesapları takip edilir. Bazen işletmenin elinde nakit olmadığı durumlarda banka hesapları kullanılır. İşletmenin çek ve senetlerinin vadeleri günü gününe takip edilerek bankada çek veya senedin tahsili için para olup olmadığını bu şekilde öğrenilir.

Ön muhasebe neden önemli?

Muhasebe tarafından sunulacak bilgiler,işletmenin günlük faaliyetlerinin yönetiminde temel taşını oluşturulmasında ve çalışmalarının en yüksek etkililik derecesine ulaştırılmasında, yönetime en büyük yardımı yol göstercek biçimde düzenlenmelidir.Muhasebe bu yönden gerçek sonuçlar ile standartlar arasındaki ilişkileri göstererek,gelecekte yapılması düşünülen faaliyetleri planlamak için bilgiler vermek,işletmenin aksayan yönlerini belirtmek, organizasyonu gözden geçirmek,beklenen sonuçları göstermek ve kaçınılması gereken durumları ortaya koymak suretiyle yönetime ileriyi göstermeli.Muhasebe, işletmeyle ilgili ekonomik bilgileri belirler, biriktirir, özetler,işler sınıflandırır ve raporlar. İşletmelerin karar alma sürecinde bilginin ve dolayısıyla bilgi sisteminin önemi büyüktür. İşletmelerin günümüz rekabet ortamında karlı bir şekilde yaşamlarını ileri seviyeye taşıması için muhasebe bilgi sistemlerini çok iyi kurmaları gerekir.İnsan kaynağı ise muhasebe bilgi sisteminin temelidir.

 

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels