AKINSOFT
Kimler E-defter'e Sahip Olabilir?
Kimler E-defter’e Sahip Olabilir?

Kimlerin E-defter’e Yetkisi Vardır?

Elektronik defter uygulamaları oldukça teknik bilgi isteyen bir yapıdadır. Şu an için belirli bir büyüklüğü aşan firmalar elektronik defter tutmaktadır. Bu firmaların elektronik defterlerinin 3568 sayılı yasaya göre yetki almış bir meslek mensubu tarafından tutulması gerekmektedir. Yeminli mali müşavirler 3568 sayılı yasa gereği doğrudan veya dolaylı olarak elektronik defter tutamazlar. SMMM’nin bulunmadığı bir firmanın elektronik defter beratlarının YMM tarafından gönderilebilmesi de tamamen yanlıştır, yasaktır, kanuna karşı hile mantığını taşımaktadır. Günümüzün modern vergicilik anlayışının da bu duruma izin vermesi düşünülemez.

e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.5 sayfa 8’de “SM/SMMM/YMM Adı (accountantName) SMMM/MM/YMM nin adı soyadının yazıldığı alandır. Bu alana ilişkin dikkat edilmesi gereken husus, aşağıdaki tablonun “Dikkat” satırında verilmiştir. Bu alan accountantInformation veri grubunun altında bulunmaktadır. SM/SMMM bir işletme için defter tutuyorsa, bu alana SM/SMMM’ye ait unvan ve ad-soyad yazılacaktır. Eğer defterler işletme bünyesinde tutuluyorsa, bu alana işletmenin muhasebe bölüm yetkilisinin unvanı ve DİKKAT Adı-Soyadı yazılacaktır. Diğer taraftan accountantInformation veri grubu çoklanabilir bir alandır. İşletme, bu alanı çoklayarak defterini tutan SM/SMMM’nin yanında Tam Tasdik Sözleşmesi yaptığı Yeminli Mali Müşavirin bilgilerini de bu alana girecektir.” Doğru olan açıklama forum sitesindeki değil klavuzda yer alan açıklamadır. YMM, elektronik defteri tutan bir SMMM varsa ismini ve unvanını beratlara yazdırabilir. Aksi halde SMMM olmayan bir firmanın elektronik defter beratında sadece YMM bilgilerini yer alması mümkün değildir. Bu durumun YMM unvanlı meslek mensubu için hukuki sonuçları da olabilir. Kısaca elektronik defter tutma yetkisi kağıt defterlerde olduğu gibi 3568 sayılı yasaya göre yetki alan meslek mensuplarındadır.

Elektronik defter tutmak teknik uzmanlık gerektiren bir iş olup elektronik defterlerin muhafazası ve ibrazı da elektronik ortamda olmak zorundadır. Benzer şekilde elektronik defterlerin incelemeleri de bilgisayar yazılımları aracılığıyla olmaktadır. 3000 sayfalık bir elektronik defterin incelemesi 3 dakika gibi bir zaman almaktadır. Elektronik defterde yapılan hataların tespit bu kadar kolay ve kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple işletmelerin elektronik defter konularında uzman bir meslek mensubu ile anlaşmalarında fayda bulunmaktadır.

 

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels