Genel
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Nedir ?

Elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin farklı taraflar arasında teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak çözümler üzerinde tüm dünyada farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların önde gelenlerinden biri de Avrupa Birliği bünyesinde yer alan Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) ETSI TS 102 640 numaralı standardına dayanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi çalışmasıdır. KEP sistemi, elektronik imza ve zaman damgası teknolojilerinin ve standartlarının kullanıldığı bir sistemdir.

KEP neler Sağlar?

 

KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır.

 

Buna ek olarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak klasik usullerle yapılan iş ve işlemler elektronik ortama aktarılmaya ve e-uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştır. E-uygulamalar ilk başlarda kamu kurumlarının, özel sektörün ve vatandaşlarımızın karşılıklı güven duygusuna bağlı olarak kullanılmıştır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ise elektronik ortamdaki bilgi ve belgelerin hukuki geçerlilik kazanmasını sağlamıştır. Ancak, farklı kişi ve kurumlar arasında elektronik ortamda hukuken geçerli ve güvenli bir şekilde bilgi ve belge gönderimi, teslimi ve saklanması hususları düzenlenmemiş olup, bu hususlarda açıklık bulunmaktadır.

KEP Sistemi ile neler yapabiliriz?

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge,başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

 

Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı hesap özeti gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.

 

Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olabilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Arayınız:

Bizi Arayın: 0216 494 2696

Bize Yazın: [email protected]

Detaylı İletişim İçin Tıklayınız…

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels