AKINSOFT E-Defter
E-defterin amacı nedir

E-defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygulamadır. Elbette BT’nin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı günümüzde diğer ülkelerdeki benzer uygulamalara paralel olarak e-defter uygulamasının ülkemizde de hayata geçirilmesi bir gerekliliğin ötesinde artık bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca e-defter, mükelleflerin uyum maliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda e-deftere geçilmesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

• Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükleri değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek,

• Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getirilebilmesine imkân sağlamak,

• Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,

• Vergiye gönüllü uyumu artırmak,

• Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak ve yerleştirmek,

• Uzaktan denetim yapabilmenin kapısını aralamak,

• Uluslararası ortak denetime imkan sağlamak,

• Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yö- netsel hem de iç ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak, E-defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için de- ğil, firmalardan çeşitli sebeplerle (örneğin bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels