AKINSOFT E-Defter
E-defter Tek Format ve Standart Neden Önemlidir?

E-defter uygulaması, ancak tek bir format ve standart halinde sunulursa bir anlam ifade eder. Diğer bir ifade ile verilerin e-defter kapsamında ortak bir format ve standartta alınmaması e-defterden beklenen faydaları bütünüyle ortadan kaldırır. Ayrıca özellikle çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) uluslararası arenadaki faaliyetlerinin gittikçe artıyor olması, bu firmaların kamuya açık olan ve olmayan finansal bütün iş ve işlemlerinin ortak bir dil etrafında toplanması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede tek format ve standardın önemi aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Dönüşüm ve yeniden üretim faaliyetlerini ortadan kaldırır.

• Standart raporların üretilmesine imkân verir.

• Muhasebe döngüsü içerisinde ve finansal raporlama zincirinde bilgilerin hızlı ve ucuz iletimi sağlanır.

• Farklı ana dillerde hazırlanan verilerin uluslararası finansal bilgi kullanıcı- ları tarafından anlaşılabilir olmasını sağlar.

• Zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlar.

• Muhasebe programlarına bağımlılığını azaltır.

• Defter oluşturma ve saklama ile ilgili uygulamaların ortaya çıkmasında rekabet ortamı doğar ve tüm taraflara birlikte işlerlik kazandırır.

• Standart denetim/analiz araç ve uygulamalarının kullanımına imkân sağlar.

• Denetim elemanlarını karmaşık teknik işlemlerle uğraşmaktan ve dönüşüm için gereken teknik bilgi yükünden kurtarır.

• Denetim ve yönetim faaliyetlerine hız ve etkinlik getirir.

• E-Denetim ve uzaktan erişim/denetimin yolunu açar.

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels