Genel
E-DEFTER OLUŞTURULMASI

Hangi dönemler itibariyle e-defter oluşturmam gerekiyor?

Genel Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler, aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturacaklardır.

E-defterde açılış ve kapanış onayı ne demektir? E-defterim ne zaman onaylanmış olacak?

E-defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açı- lış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer.

 E-defterimi, hangi tarihe kadar oluşturmam gerekiyor? Bu konuda Genel Tebliğ’de gerçek kişiler ile tüzel kişiler için 2 farklı düzenleme yapılmıştır.

Buna göre;
a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Aralık ayına ilişkin defterler gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar) kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

Aylık olarak e-defter oluşturulması sürecinde son adım hangisidir?

Mükellefler tarafından oluşturulan e-defter kayıtları imzalanıp/mühürlenip berat dosyası oluşturulduktan sonra, bu berat dosyası “e-defter uygulaması” ara-

×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels