AKINSOFT
E-Defter Nedir?
E-Defter Nedir?

E-Defter, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından ortak olarak yayımlanan 1 sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile elektronik defter (e-defter) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Söz konusu standardın ülkemiz uygulamasında kullanımını açıklamak için hazırlanan kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

E-defter’in Amacı Nedir?

  • e-Defter kayıtlarının oluşturulmasını hızlı ve teknolojiye uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilmeyi sağlamak.
  • Baskı, onaylama ve saklama maliyetlerini ortadan kaldırarak, onaylama yükümlülüklerinin elektronik ortamda ve e-araçlarla gerçekleştirilebilmesini sağlamak.
  • Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni işlemleri yeni araçlar ve yöntemlerle gerçekleştirmeye olanak sağlamak.
  • Elektronik denetimin kolay ve hızlı yapılabilmesi için zemin sağlamak.
  • Kullanılan uluslararası dosya formatı sayesinde, uluslararası ortak denetime imkan sağlamak.
  • Uluslararası firmaların yönetim ile iç ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak.
  • Firmalardan düzenli ya da düzensiz olarak bilgi ve raporlama isteyen kamu ve özel sektör kurumları için standart bir veri formatı sağlamak.
×
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?
happy wheels