0

Takipçiler / Beğeniler / Aboneler

AKINSOFT Kampanyaları
Wolvox 8 İle Hayat Sana Güzel

Wolvox 8 %40 İndirim (1 Modül ya da 1 Kullanıcı Hediye) Kampanya Detayları • Faturanız, AKINSOFT Çözüm Ortağı aracılığı ile size ...

E-defter Başvuruları Nasıl Yapılacak

Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir; a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde ...

E-Defter Kavramlar Sözlüğü

Açılış Onayı: Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı E-denetim: Mantıksal bir takım kurallar çerçevesinde ...

Bir mükellef olarak e-defteri tercih etmemin bana ne faydası olacak

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay ...

Kimler E-defter Tutabilir

Genel Tebliğ’deki şartları yerine getirmiş olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilirler. Buna göre bilanço esasına göre ...

E-defter Tek Format ve Standart Neden Önemlidir?

E-defter uygulaması, ancak tek bir format ve standart halinde sunulursa bir anlam ifade eder. Diğer bir ifade ile verilerin e-defter kapsamında ortak ...

Defter formatı ne demektir

Format; bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın ...

Defter standardı ne demektir

Standart; verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar setidir. Günümüze kadar ...

E-defterin amacı nedir

E-defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir ...

E-defter ile ilgili düzenlemelerin kanuni dayanakları nelerdir

Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66. maddesinin ikinci fıkrasında, söz konusu ...

AKINSOFT WOLVOX ‘ A Geçiş

AKINSOFT WOLVOX ‘ A Geçiş  liste fiyatı üzerinden % 55 indirim Avea’ lılara Ekstra % 15 indirim.

AKINSOFT OCTOPUS ve OCTOPERS’ten AKINSOFT WOLVOX’ a Geçiş

AKINSOFT OCTOPUS ve OCTOPERS’ten AKINSOFT WOLVOX’ a Geçiş kampanya fiyatı üzerinden % 60 indirim

AKINSOFT WOLVOX 6 ‘ dan AKINSOFT WOLVOX 7 ‘ ye Geçiş Kampanyası

AKINSOFT WOLVOX 6 ‘ dan AKINSOFT WOLVOX 7 ‘ ye Geçiş Kampanyası Kampanya fiyatı üzerinden % 65 indirim

AKINSOFT WOLVOX Sektörel Yazı

AKINSOFT WOLVOX Sektörel Yazı Sektörel programlarda% 10 indirim Avea lılara Ekstra % 15 indirim

AKINSOFT CAFEPLUS 11’e Geçmek İçin Müthiş Fırsatlar

AKINSOFT CAFEPLUS 11’e Geçmek İçin Müthiş Fırsatlar Son Gün 26 Eylül 2014 → 90  + KDV Adisyon masası (sınırsız) , Playtation ...

happy wheels